ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2108821732, 2108821625

info@klaoudatou.gr

Πριγκηπονήσσων 22,

Αθήνα-Γκύζη, 11474

9:30 - 20:00 & 10:00-14:00*

Δευτέρα-Παρασκευή, *Σάββατο

Φορολογιστικες Υπηρεσιες
ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

1. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες; -Απαιτούμενο δικαιολογητικό για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στα φυσικά πρόσωπα αποτελεί το στοιχείο ταυτότητας, πρωτότυπο του οποίου επιδεικνύεται στον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. και κατατίθεται ευκρινές[…]

Περισσότερα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Υποχρεοι υποβολης φορολογικης δηλωσης Υποχρεωμένοι να υποβάλουν ξεχωριστές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος είναι όλοι οι νέοι και οι νέες που ενηλικιώθηκαν (έκλεισαν τα 18 έτη ηλικίας) εντός του 2017, εφόσον έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Ένας νέος ή μια νέα που συμπλήρωσε τα 18 έτη[…]

Περισσότερα
Υπεύθυνος Τεχνικός Ασφαλείας

Μη την ψήφιση του νέου νόμου 4488/2017 για τα εργασιακά θα θέλαμε την προσοχή σας σε ένα πολύ σοβαρό σημείο και να εστιάσουμε στις ευθύνες και τις συνέπειες που θα προκύψουν. Τον επόμενο μήνα (έως 21/10/2017) έχουμε την προθεσμία για την υποβολή του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4). Στον πίνακα[…]

Περισσότερα
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Επί ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικού διακίνησης απαιτείται να επιδεικνύεται εκτυπωμένο το παραπάνω παραστατικό διακίνησης; Το στοιχείο διακίνησης αποθεμάτων ως συνοδευτικό στοιχείο, μπορεί να βρίσκεται, κατά τη διάρκεια της διακίνησης, σε οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα ανάγνωσης, στην περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από τον φορολογικό έλεγχο. Στον[…]

Περισσότερα
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Από ποιόν διενεργούνται οι αποσβέσεις σε περίπτωση σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Για συμβάσεις για τις οποίες πληρούνται μία ή παραπάνω προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης), οι αποσβέσεις διενεργούνται από τον μισθωτή. Ειδικότερα, για συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν από την[…]

Περισσότερα
Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (άρθρο 39 του Κώδικα Φ.Π.Α.)

Ποια πρόσωπα δύνανται να υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς και τι σημαίνει στην πράξη αυτή η επιλογή. Οι υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) δύνανται να μην επιβαρύνουν με Φ.Π.Α. τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών[…]

Περισσότερα
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρχικά, θα πρέπει να ελέγξετε στα ανάλογα τμήματα της ΔΟΥ, αν υπάρχουν εκκρεμότητες από την επιχείρησή σας και τι είδους, όπως το αν οφείλετε κάτι στον φόρο εισοδήματος ή αν έχετε κάποιες δηλώσεις που δεν έχουν υποβληθεί. Επίσης, θα πρέπει να ελέγξετε τι έχετε θεωρήσει από βιβλία και[…]

Περισσότερα
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1) Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία πρέπει να βρείτε τους ΚΑΔ (Κωδικοί Αρίθμησης Δραστηριότητας) που αντιστοιχούν στην επαγγελματική δραστηριότητα που σας ενδιαφέρει. Σημειώνουμε ότι μπορείτε να ορίσετε μια κύρια δραστηριότητα και εάν επιθυμείτε άλλες δευτερεύουσες (αναζητήστε από τον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων τους αντιστοίχους ΚΑΔ) 2) Για τη διαδικασία[…]

Περισσότερα

Αρχείο

top-button